Univerzitní taláry

Od roku 2014 spolupracuji s Univerzitou Karlovou v Praze, pro níž šiji pedelské a profesorské taláry.

Měla jsem tu čest šít repliky talárů, které na univerzitě sloužily od poloviny minulého století.
Navrhovala jsem nové pedelské taláry pro mladší fakulty UK, které dosud insignii v podobě vlastního taláru neměly.
Šiji rovněž profesorské taláry, a to nejen pro profesory Univerzity Karlovy, ale také pro zahraniční vědce, kteří získávají na univerzitě ocenění doctor honoris causa, k němuž obdrží též na míru šitý talár.
Ceremoniální oděvy oblékají členové akademické obce při zvláštních příležitostech stovky let.