SPECIÁLNÍ KREJČOVSTVÍ

 

Odborná kvalifikace


Přestože šít mě naučila již v dětství moje babička, po studiu na gymnáziu jsem si doplnila odborné vzdělání i v oboru textilu.
  • Studium Výroby oděvů a managementu oděvní výroby na Technické univerzitě v Liberci
  • Studium oděvních konstrukcí a technologií na Střední průmyslové škole oděvní v Praze
  • Studium Historické antropologie na Univerzitě Karlově v Praze
  • Praxe v zakázkovém šití oděvů na míru
 

DĚJINY ODÍVÁNÍ

Historické kostýmy


Ve volných chvílích se věnuji tvorbě historických kostýmů, které s nadšením nosím na nejrůznější historické plesy a akce. Je to způsob, jak zhmotnit svoji zálibu v dějinách odívání a zároveň uplatnit krejčovské řemeslo a staré oděvní technologie.

Nejraději mám období 19. století. Empírovou módu uplatňuji na akcích brněnského spolku Jane Austen, pro pozdější období vyrábím korzety, krinolíny a honzíky.


V letech 2012 - 2016 jsem dodávala kostýmy na každoroční akci Národního památkového ústavu Hradozámecká noc. Každoročně se jednalo 6-10 historických kostýmů pro účastníky akce - herce a průvodce - na Státním zámku v Opočně.

DĚJINY ODÍVÁNÍ

Vědecké práce


O dějiny odívání se zajímám i z vědeckého hlediska a věnovala jsem se jim v rámci svého vysokoškolského studia. Při studiu historické antropologie jsem se zaměřovala na filosofii módy a československou módní scénu v 50. letech. Na technické univerzitě v Liberci jsem zkoumala rozdílnou konstrukci korzetů v renesančně-barokní a viktoriánské době.

V rámci Dnů evropského kulturního dědictví jsem na Státním zámku v Opočně opakovaně přednášela o historických oděvech. V roce 2016 na téma "Korzet - 400 let utrpení pro krásu", v roce 2017 na téma "Renesanční móda napříč Evropou". A v roce 2021 na téma "Móda v osvícenské společnosti a její proměny".